សូមកុំអូសរំលងអី...ដើម្បីចង់ក្រេបយកចំណេះដឹង សុខចិត្តជិះទូក កាន់គ្រោះថ្នាក់ នាំគ្នាទៅរៀន...តើមានអ្វីដែលលំបាកជាងនេះទៀតនោះ?
ស៊ីថា
- 1161

បងប្អូនអើយ ជួយស៊ែអោយអ្នកស្រុកកំពង់លែងយើងផង ហេតុតែគ្នាចង់ចេះ ខ្ញុំឃើញហើយស្រណោះខ្លួនណាស់ 22.05.2018។

ប្រភព៖ សារ៉ាត់ ហៅ ដារ៉ាវង្ស

Loading...